google-site-verification: google6e08bc20cbb77377.html

.

, ! .


»  »  » 


1 13 13

1

1) (1- 2- )

2) : ; ; ; . .

3) : - " " ( 2 , . 100%)

4) ; , . ,, , .. ; ; , .

5) ( 12 )

6) ; ( )-

7) ( - - ! , 4 ! !)

8)

9)

10)

11) -

12)

2

, . - . ,- ( ; ; -) . -

3

! - : + (. - , . 18 ), . , ! ,- ., !
! ! ! - !

4

- . ,- 1-

5

( , . ) 4: : 4) ; , . ,, , .. ; ; , .
( , . 500 ) . , !
mik6724@yandex.ru

6

of desires; healing; raising money; business development, etc, etc
3) RITUALS of HIGH MAGIC ZOROASTRIANISM : MASTER-CLASS "BECOME STRONGER than ANY MAGICIAN" (amplification channels Zoro in 2 times, i.e., 100%)
4) the revival of the EXTINCT GROUND FORCES of ZOROASTRIANISM; CONSECRATION of FIRE TEMPLES, including spiritual practices of nakalivanija future Temples of Zoroastrianism,for example,when the newly opened TEMPLE of ZOROASTRIANISM on the former grounds of the Temple of FIRE TEMPLE of ZOROASTRIANISM, etc. are POSSIBLE departure TO the PLACE of PRACTICE TO CONDUCT the RELEVANT RITES; RITUALS; NAKALIVANIJA places of POWER associated with Zoroastrianism.
5) Holding of CIRCLE MASTERS of Zoroastrianism (past my dedication to 12 channels Zoro)
6) the COOKING; the CONSECRATION of HAOMA (SACRED DRINK of the Zoroastrians)- energosert
7) the WORK space AND the CHANNEL ZOROASTER TO CUSTOMERS IN the FORMAT ENERGORESURSOV (in difficult circumstances-when problems with customers sooooo much - work SPACE ZOROASTER AND ZOROASTER CHANNEL! on a special scheme that increases the effect by 4 times! NO ANALOGOV IN THE WORLD!)
8) THE DEDICATION OF MONEY IN THE CHANNELS OF ZOROASTRIANISM
9) THE INITIATION OF A PRIEST OF ZOROASTRIANISM
10) INITIATION INTO THE PLACES OF POWER OF ZOROASTRIANISM

7

- - 13 :
- -
- + + -
- ( ) -

8

-

9

- -

10

1) İTHAF ZƏRDÜŞTİLİK (1-ci və 2-ci shell Portalları)
2) ENERJİ SESSİYALARI KANALLARI ZƏRDÜŞTİLİYİN: arzuların; şəfa; pul gətirilməsi; biznesin inkişafı və s və s.
3) MƏRASİMLƏR YÜKSƏK SEHRLİ ZƏRDÜŞTİLİYİN : MASTER-KLASS "GÜCLÜ OL, HƏR hansı bir SİBİLLA" (güclənməsi kanalları 2 dəfə, sair e 100%)
4) DİRÇƏLİŞ YERİ QÜVVƏLƏR ZƏRDÜŞT; ADAMA OD MƏBƏDLƏRİ, s h mənəvi təcrübə gələcək Zərdüşt Məbədləri,məsələn,zaman yenidən açılır, ZƏRDÜŞT MƏBƏDİ keçmiş əsasən, Məbəd CƏHƏNNƏM MƏBƏDİN ZƏRDÜŞTİLİK və s MÜMKÜNDÜR KONTROL, YER TƏCRÜBƏSİNİN KEÇİRİLMƏSİ ÜÇÜN MÜVAFİQ AYİNLƏR; MƏRASİMLƏR; YERLƏRİ QÜVVƏLƏRİ ilə bağlı .
5) Keçirilməsi DAİRƏSİ USTALARININ Zərdüştiliyin (keçmiş mənə ithaf 12 kanalları )
6) YEMƏK; ADAMA (MÜQƏDDƏS İÇKİ zərdüştilik)-
7) İŞ MƏKAN VƏ KANAL ZƏRDÜŞTÜN MÜŞTƏRİLƏR ÜÇÜN FORMATINDA (çətin həyat bir halda-zaman problemlər var müştərilərin sooooo çox işlər DƏRHAL MƏKAN ZƏRDÜŞTÜN KANALI ZƏRDÜŞTÜN! xüsusi şəkildə artırır təsiri 4 dəfə! YOXDUR DÜNYADA!)
8) İTHAF PUL KANALLAR ZƏRDÜŞTİLİYİN
9) İTHAF ZƏRDÜŞTİLİYİN
10) İTHAF YER QÜVVƏLƏR ZƏRDÜŞTİLİYİN
11) İTHAF BÜTÜN ZƏRDÜŞTLİK - ZƏRDÜŞTİLİK
12) İTHAF ALOVLU GÜL ZƏRDÜŞTİLİYİN

11

- - - ( , )

12

: () , ( ). ( - , 4500 ). , , .
( - , , - , . ( 1 ).

13

,- ( 3- ).


»  »  »