, ! .


»  »  » 


361 370 370

361

362


http://akafistnik.ru/god/akafist-svyatomu-dukhu/

363

- 4 4 :
1 : - , , -
2 : ( - ). - ; ;
3 : -: : ; ; - , ( , )
4 : . - . - -: , -; . ;
( -; ) mik6724@yandex.ru
: ; CONTACT + - - !
10 2017 ( ) : 1 : 4 4 : 15 ( 33 ). 2 : 1 4 : 10 ( 21 ) - ,- : ; ; -; .
: mik6724@yandex.ru

364

, - -
-
: :
- , ; ( !)
- ; , ( ); - ( )
- : ; ; ( . - ).
+-- ( )- ; + . - ( ).
3 ,! : 1) 2) 3) ( ). 6
. 2- : !
. (6 ): 20
mik6724@yandex.ru
! ( ), . ,- .
: mik6724@yandex.ru
1 , . 3- , = 5 . , ! -

365

- http://vipvoodoo.ru/viewtopic.php?id=2

366

- - ( )

367

  4 :
- , , -  
( - ). - ; ;
-: : ; ; - , ( , )
. - . - -: , -; . ;
( -; ) mik6724@yandex.ru
: ; CONTACT + - - !
- ,- : ; ; -; .
: mik6724@yandex.ru 15000

368

- http://vipvoodoo.ru/viewtopic.php?id=58
mik6724@yandex.ru

369

: 4 4 . 1 : - . -  .... , . . ; 2- ; ! 2 : - - ( ); ; - ; ., . ,! , , . . . . ( -   .) 3 - : - ; ; ( 2 ; ,- 3 ) 4 : : ; ; .  . 60 ( , . ) , . - . ; - ; CONTACT
mik6724@yandex.ru
- .
27000

370

  4 :
- , , -  
( - ). - ; ;
-: : ; ; - , ( , )
. - . - -: , -; . ;
( -; ) mik6724@yandex.ru
: ; CONTACT + - - !
- ,- : ; ; -; .
: mik6724@yandex.ru 15000


»  »  »