.

, ! .


»  »  » 


361 390 489

361

362


http://akafistnik.ru/god/akafist-svyatomu-dukhu/

363

- 4 4 :
1 : - , , -
2 : ( - ). - ; ;
3 : -: : ; ; - , ( , )
4 : . - . - -: , -; . ;
( -; ) mik6724@yandex.ru
: ; CONTACT + - - !
10 2017 ( ) : 1 : 4 4 : 15 ( 33 ). 2 : 1 4 : 10 ( 21 ) - ,- : ; ; -; .
: mik6724@yandex.ru

364

, - -
-
: :
- , ; ( !)
- ; , ( ); - ( )
- : ; ; ( . - ).
+-- ( )- ; + . - ( ).
3 ,! : 1) 2) 3) ( ). 6
. 2- : !
. (6 ): 20
mik6724@yandex.ru
! ( ), . ,- .
: mik6724@yandex.ru
1 , . 3- , = 5 . , ! -

365

- http://vipvoodoo.ru/viewtopic.php?id=2

366

- - ( )

367

  4 :
- , , -  
( - ). - ; ;
-: : ; ; - , ( , )
. - . - -: , -; . ;
( -; ) mik6724@yandex.ru
: ; CONTACT + - - !
- ,- : ; ; -; .
: mik6724@yandex.ru 15000

368

- http://vipvoodoo.ru/viewtopic.php?id=58
mik6724@yandex.ru

369

: 4 4 . 1 : - . -  .... , . . ; 2- ; ! 2 : - - ( ); ; - ; ., . ,! , , . . . . ( -   .) 3 - : - ; ; ( 2 ; ,- 3 ) 4 : : ; ; .  . 60 ( , . ) , . - . ; - ; CONTACT
mik6724@yandex.ru
- .
27000

370

  4 :
- , , -  
( - ). - ; ;
-: : ; ; - , ( , )
. - . - -: , -; . ;
( -; ) mik6724@yandex.ru
: ; CONTACT + - - !
- ,- : ; ; -; .
: mik6724@yandex.ru 15000

371

- + http://vipvoodoo.ru/viewtopic.php?id=16

372

- .
. - . , , - ; , . ( ), . -. 3 mik6724@yandex.ru ,
? 1. 2. , 3. !!! 4. ..... 21 !
- ( 1- , ) 8

373

14   14   ( -). mik6724@yandex.ru ! ; -
-   ,
, ? , ?
, -
-
!
,
- 8-10 , - 14 , !.

, - ( 1 2- ). , - . , .
- . 2 2 . . .
: 12 + 1
[color=green]
(): ; ; ;; .


. . , .
 
( ) , , , , .
 
( ) , , . .

( ) .  ;; ; ; ; () .
,
( ) , . , .
 
, , .
 
() , , , , , .
 
, .

( ) , , , ().

( ) , . .

( ) , , , ( ). , .
-
14 - ; ,
, .
- !!! 7 , 1 .
, (. : - - , - !) + ( ) - ...- - !
,- , ( ). - , , . ,, , ( ) . , , : , , ( , , . - ).
  :
1) ( ; - );
2) ,- , - ( ) : " " 2 - , ! ( ) , , 2-3 ( 5) , !
3) ,: 3 ( !)- - , , - , ( , ); - .
, ,- ( , , , !)
, " " : 14 2) 3) ?- (. !)
"- "
      mik6724@yandex.ru
;
100% . -   ,   14
mik6724@yandex.ru  - 14 . . 50 ; : 40 1.1.2018 70
mik6724@yandex.ru

374

375

, , !)
, " " : 11 2) 3) ?- (. !)
"- "
   
100% . 11000 11
mik6724@yandex.ru

376

- , .

377


    11   ( -). mik6724@yandex.ru ! ; -

, ? , ?
, -
-
!
,
- 8-10 , - 11 , !.

, - ( 1 2- ). , - . , .
- . 2 2 . . .
: 11
[color=green]
[color=green]
. . , .
 
( ) , , , , .
 
( ) , , . .

( ) .  ;; ; ; ; () .
,
( ) , . , .
 
, , .
 
() , , , , , .
 
, .

( ) , , , ().

( ) , . .

( ) , , , ( ). , .
, .
,- , ( ). - , , . ,, , ( ) . , , : , , ( , , . - ).
  :
1) ( ; - );
2) ,- , - ( ) : " " 2 - , ! ( ) , , 2-3 ( 5) , !
3) ,: 3 ( !)- - , , - , ( , ); - .
, ,- ( , , , !)
, " " : 11 2) 3) ?- (. !)
"- "
   
100% . 11000 11 2 2017 -
mik6724@yandex.ru

378

  4 , :
- , , -  
( - ). - ; ;
-: : ; ; - , ( , )
. - . - -: , -; . ;
( -; ) mik6724@yandex.ru
: ; CONTACT + - - !
- ,- : ; ; -; .
: mik6724@yandex.ru 15000
10 2017: 7000

379

1. 10 13000
2. 10.10.2017 19000
- .
http://vipvoodoo.ru/viewtopic.php?id=90

380

- ,   , . Aji- Shaluga , , .   .
    .
- ,
;   -.
:
               


  mik6724@yandex.ru
4

381

    11   ( -). mik6724@yandex.ru ! ; -

, ? , ?
, -
-
!
,
- 8-10 , - 11 , !.

, - ( 1 2- ). , - . , .
- . 2 2 . . .
: 11
[color=green]
  11 - - , ( 11 ).
[color=green]
. . , .
 
( ) , , , , .
 
( ) , , . .

( ) .  ;; ; ; ; () .
,
( ) , . , .
 
, , .
 
() , , , , , .
 
, .

( ) , , , ().

( ) , . .

( ) , , , ( ). , .
, .
,- , ( ). - , , . ,, , ( ) . , , : , , ( , , . - ).
  :
1) ( ; - );
2) ,- , - ( ) : " " 2 - , ! ( ) , , 2-3 ( 5) , !
3) ,: 3 ( !)- - , , - , ( , ); - .
, ,- ( , , , !)
, " " : 11 2) 3) ?- (. !)
"- "
   
100% . 19000 11 31 2017 -
mik6724@yandex.ru

382

http://vipvoodoo.ru/viewtopic.php?id=92#p819

383

384

2017 . 1 ( ): 4440 . : 13000 . : 15000 . : mik6724@yandex.ru 30 2017 . :

385

( - )

386

( , )
    11 + 1 - ,- -  ( - ). mik6724@yandex.ru ! ; -

, ? , ?
, -
-
!
,
- 8-10 , - 11 , !.

, - ( 1 2- ). , - . , .
- . 2 2 . . .
: 11
[color=green]
  11 - - , ( 11 ).
[color=green]
. . , .
 
( ) , , , , .
 
( ) , , . .

( ) .  ;; ; ; ; () .
,
( ) , . , .
 
, , .
 
() , , , , , .
 
, .

( ) , , , ().

( ) , . .

( ) , , , ( ). , .
, .
,- , ( ). - , , . ,, , ( ) . , , : , , ( , , . - ).
  :
1) ( ; - );
2) ,- , - ( ) : " " 2 - , ! ( ) , , 2-3 ( 5) , !
3) ,: 3 ( !)- - , , - , ( , ); - .
, ,- ( , , , !)
, " " : 11 2) 3) ?- (. !)
"- "
   
100% . 19000 11 31 2017 -
mik6724@yandex.ru  , .

387

- 21 -   . -

388

389

, . () http://vipvoodoo.ru/viewtopic.php?id=93

390

    11 + 1 - ,- -  ( - ). mik6724@yandex.ru ! ; -

, ? , ?
, -
-
!
,
- 8-10 , - 11 , !.

, - ( 1 2- ). , - . , .
- . 2 2 . . .
: 11
[color=green]
  11 - - , ( 11 ).
[color=green]
. . , .
 
( ) , , , , .
 
( ) , , . .

( ) .  ;; ; ; ; () .
,
( ) , . , .
 
, , .
 
() , , , , , .
 
, .

( ) , , , ().

( ) , . .

( ) , , , ( ). , .
, .
,- , ( ). - , , . ,, , ( ) . , , : , , ( , , . - ).
  :
1) ( ; - );
2) ,- , - ( ) : " " 2 - , ! ( ) , , 2-3 ( 5) , !
3) ,: 3 ( !)- - , , - , ( , ); - .
, ,- ( , , , !)
, " " : 11 2) 3) ?- (. !)
"- "
   
100% . 19000 11 31 2017 -
mik6724@yandex.ru  , .


»  »  »