, ! .


»  »  » -


-

1 18 18

1

http://s2.uploads.ru/t/lxLGb.jpgmik6724@yandex.ru
. - :
, . 1 1 . ! : - , , . , 4,5 21.03.2013 2 20

? , ....: -14 - ,. ,, 100% (- ), --, . . - 2 ! , . ,- - !- !
, 7 .    : 1 : ; 2 : 3 : , 100%, . 2 , .   23.09.2017 : 11000 : mik6724@yandex.ru

2

- - - 1- . !

3

1-

4

( + ) 44400 . + ( ). + - : + - .

5

2017 ( 1 )- 1-

6

EGREGOR ZOROASTRIANISM. ONLINE WITH THE EGREGOR OF ZOROASTRIANISM:
Conditions for obtaining of the ritual: 1) Dedication to the Egregor Zoroastrianism Michael 2) obtaining ritual "Master class on Zoroastrianism" Michael
This ritual has no analogues in the world, my authoring. Is 1 day 1 time. This is the MOST important RITUAL FROM the HIGH MAGIC of ZOROASTRIANISM! The purpose and result of the ritual:ESTABLISHING online connection with the Egregor of Zoroastrianism without intermediaries in the form of religion, worship, sorcerers and priests of Zoroastrianism. After the ritual to consecrate the sacrament has access DIRECTLY to the oldest MAGIC Egregor of the Earth, the cat 4.5 thousand years and whose POWER with 21.03.2013 g increased 2 times according to the predictions of the late 20th century due to the advent of the Fire (see the book of E. Bagirov Cosmoenergy on the topic of Zoro, there all described in detail).
What gives the passage ritual? ALL, how to negotiate with the Egregor of Zoroastrianism....Example: dedicated to Zoro-12 channels - You already have access to ordinary members of the elite club,i.e. you're one of the thousands suffering,asylum, received a ritual of increase 100% all channels (master-class by Zoro), you are the top Manager, i.e. get privileges compared to others. connected to egregio of Zoroastrianism and You already know in person and we quickly react to Your requests in a faster 2P!After the ritual of HIGHER MAGIC ZORO have You as the President of the company, ie, above You only the owner of the company - in our case - the EGREGOR of ZOROASTRIANISM!Of course is a Royal benefit for You and great help for the material and spiritual life!
The ritual is VERY POWERFUL, for this reason, within 7 days of payment talk to me about wanting to pass it. WITHOUT the right to ordain others to this level of Zoroastrianism includes the 5 EMPOWERMENTS: 1 DAY: RITUAL PURITY THROUGH the EGREGOR of ZOROASTRIANISM; DAY 2: ordination TO the EGREGOR of ZOROASTRIANISM DAY 3: DEDICATION to STRENGTHENING , widening of CHANNEL CONNECTION WITH the EGREGOR of ZOROASTRIANISM by 100%, i.e. in 2 TIMES ; Day 4: INITIATION CHANNEL ZOROASTER DAY 5: INITIATION INTO the SPACE of ZARATHUSHTRA price 99900 rubles From this day forth if you take this initiation WITHOUT INITIATION INTO the MAGIC of ZOROASTER ( CHANNEL SPACE of ZOROASTER) $ 44400 rubles FOR ACCESS TO the ORDINATION TO the EGREGOR of ZOROASTRIANISM OUGHT to be initiated INTO the EGREGOR ZOROASTRIANISM+ HIGH MAGIC RITUAL of ZOROASTRIANISM BECOME STRONGER than ANY MAGICIAN (for info about those devoted to see on THIS forum). The PRICE is SET lower IN COMPARISON WITH PAY an INITIATION INTO the EGREGORE of ZOROASTRIANISM+ INITIATION INTO the MAGIC of ZOROASTER - t the FORMAT to FULL INITIATION: the EGREGORE ZORO+the MAGIC of ZOROASTER IS a stronger OPTION. from 1.1.2017 price 108 thousand rubles

7

ZƏRDÜŞTİLİK. ON-LİNE İLƏ ZƏRDÜŞTİLİYİN:
Almaq üçün şərait ritual: 1) İthaf Zərdüştilik var Mixail 2) alınması ritualı "Master-klass " Mixail
Bu ritual dünyada analoqu yoxdur, mənim bəstəkar hazırlanması. Keçirilir, 1 gün 1 dəfə. Bu, ƏN ƏSAS RİTUAL BİR SIRA ALİ SEHRLİ ZƏRDÜŞT! Məqsəd və nəticə keçirilməsi ritual:QURULMASI, on-line ilə əlaqədar Zərdüşt vasitəçilər olmadan şəklində din, ibadət, sehrbazlar və kahinlər Zərdüştiliyin. Sonra mərasim bu da sirr var, girişi BİRBAŞA özü müraciət Torpaq, pişik 4,5 min il və onun GÜCÜ ilə 21.03.2013 q artıb 2 dəfə sonu 20-ci əsrin gəlişi ilə əlaqədar ad Atəşin (bax. kitab E. Bağırovun mövzu üzrə ,-orada hər şey ətraflı izah olunur).
Verir ki, keçid ritualı? HAMI kimi özünüz ilə Zərdüştiliyin....Misal: bu -12 kanalları - Siz artıq əldə olan sıravi üzvləri elit klubun s e siz bir olan minlərlə , alıb ritual artırılması üçün 100% bütün kanalları (master-klass ) siz artıq-top-meneceri, t. ci almaq imtiyazları ilə müqayisədə. bağlı olan zərdüştilik və Siz artıq bilirlər ki, bu şəxs və sürətli reaksiya isteklerinizi-2 daha sürətli!Amma alaraq, mərasim ALİ SEHRLİ Siz artıq kimi şirkətinin prezidenti, t. ci yuxarıda Sizə yalnız mülkiyyətçi şirkətin,- bizim halda bu, özü ZƏRDÜŞT!Əlbəttə, bu, çar fayda üçün Sizə böyük kömək üçün maddi və mənəvi həyat!
Mərasim ÇOX GÜCLÜ, bu səbəbdən 7 gün əvvəl ödənilməsi danışın, mənimlə arzu onu keçmək. Hüququ OLMADAN həsr digər bu pilləyə zərdüşt daxildir 5 : 1 GÜN: MƏRASİM TƏMİZLİK VASİTƏSİLƏ ZƏRDÜŞT; 2 GÜNÜ: İTHAF ZƏRDÜŞT 3 GÜN: İTHAF GÜCLƏNDİRİLMƏSİ və GENİŞLƏNDİRİLMƏSİ KANAL İLƏ ƏLAQƏDAR ZƏRDÜŞT 100%, s e 2 DƏFƏ ; 4 gün: İTHAF KANAL ZƏRDÜŞTÜN 5 GÜN: İTHAF YER qiymət 99900 rub İlə bu gün və bundan sonra götürdükdə bu təşəbbüsü OLMADAN İTHAF SEHRLİ ( KANAL+MƏKAN ) QİYMƏT OLACAQ 44400 rubl ÜÇÜN daxil OLMAQ BU ZƏRDÜŞT GƏRƏK KEÇMƏK İTHAF ZƏRDÜŞTİLİK+ RİTUAL ALİ SEHRLİ ZƏRDÜŞT OL daha GÜCLÜ, HƏR hansı SİBİLLA ( bu barədə bax, BU forumda). QİYMƏT YÜKLÜ DAHA AŞAĞI MÜQAYİSƏDƏ BİRDƏFƏLİK ÖDƏNİLMƏSİ İTHAF ZƏRDÜŞT+ İTHAF SEHRLİ - t TAM FORMAT MAARİFLƏNMƏ: +SEHRLİ - DAHA GÜCLÜ VARİANTI. ilə 1.1.2017 qiyməti 108 min rub

8

EGREGOR पारसी धर्म है । ऑनलाइन के साथ EGREGOR के पारसी धर्म में:
स्थिति प्राप्त करने के लिए अनुष्ठान के: 1) के लिए समर्पण Egregor पारसी धर्म माइकल 2) प्राप्त करने के अनुष्ठान "मास्टर वर्ग पर पारसी धर्म में" Michael
इस अनुष्ठान में कोई analogues है, दुनिया मेरी संलेखन. 1 दिन 1 समय. यह सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठान से उच्च जादू की पारसी धर्म में! उद्देश्य और परिणाम के अनुष्ठान:स्थापना ऑनलाइन कनेक्शन के साथ Egregor पारसी धर्म के बिचौलियों के बिना के रूप में धर्म, पूजा, जादूगरों और पुजारियों के पारसी धर्म है । अनुष्ठान के बाद के संस्कार संस्कार है, सीधे का उपयोग करने के लिए सबसे पुराना जादू Egregor के पृथ्वी, बिल्ली 4.5 हजार साल और जिनकी शक्ति के साथ 21.03.2013 ग्राम, 2 गुना वृद्धि हुई के अनुसार भविष्यवाणियों के देर से 20 वीं सदी के आगमन के कारण आग (देखें पुस्तक के ई Bagirov Cosmoenergy के विषय पर जोरो है, वहाँ सभी में विस्तार से वर्णित).
क्या देता है के पारित होने की रस्म है? सभी, कैसे करने के लिए के साथ बातचीत Egregor के पारसी धर्म में....उदाहरण: समर्पित करने के लिए जोरो-12 चैनल - आप पहले से ही उपयोग किया है करने के लिए साधारण से अभिजात वर्ग के सदस्यों के क्लब,यानी आप कर रहे हैं के हजारों पीड़ित,शरण प्राप्त है, एक रस्म की वृद्धि 100% सभी चैनलों (मास्टर वर्ग के द्वारा जोरो), आप कर रहे हैं के शीर्ष प्रबंधक, यानी विशेषाधिकार प्राप्त की तुलना में दूसरों के लिए. करने के लिए जुड़ा हुआ egregio के पारसी और आप पहले से ही व्यक्ति में जानते हैं और हम जल्दी से प्रतिक्रिया करने के लिए अपने अनुरोध में एक तेजी से 2P!की रस्म के बाद उच्च जादू जोरो है के रूप में आप कंपनी के अध्यक्ष, यानी ऊपर, आप केवल कंपनी के मालिक - हमारे मामले में - EGREGOR के पारसी धर्म!जाहिर है एक रॉयल आप के लिए लाभ और महान मदद के लिए सामग्री और आध्यात्मिक जीवन!
अनुष्ठान बहुत शक्तिशाली है, इस कारण के लिए, 7 दिनों के भीतर भुगतान की बात करने के लिए मुझे चाहते हैं के बारे में इसे पारित करने के लिए. के बिना सही करने के लिए हुक्म देना करने के लिए दूसरों के इस स्तर पारसी धर्म भी शामिल है, 5 EMPOWERMENTS: 1 दिन: अनुष्ठान पवित्रता के माध्यम से EGREGOR के पारसी धर्म में; दिन 2: समन्वय करने के लिए EGREGOR पारसी धर्म के दिन 3: समर्पण को मजबूत बनाने के लिए , चौड़ा चैनल के कनेक्शन के साथ EGREGOR पारसी धर्म के द्वारा 100%, यानी में 2 बार ; दिन 4: होम चैनल जोरास्टर दिन 5: होम में अंतरिक्ष के ZARATHUSHTRA कीमत 99900 rubles के लिए इस दिन से आगे आप इस दीक्षा के बिना दीक्षा के जादू में ZOROASTER ( चैनल अंतरिक्ष के जोरास्टर) $ 44400 rubles के लिए उपयोग करने के लिए समन्वय के लिए EGREGOR के पारसी हो करने के लिए चाहिए में शुरू EGREGOR पारसी धर्म+ उच्च जादू की रस्म पारसी धर्म से मजबूत बनें, किसी भी जादूगर (जानकारी के लिए उन लोगों के बारे में समर्पित करने के लिए देखें इस मंच पर). कीमत है सेट की तुलना में कम वेतन के साथ एक दीक्षा में EGREGORE के पारसी धर्म+ दीक्षा के जादू में ZOROASTER - टी प्रारूप करने के लिए पूरा दीक्षा: EGREGORE जोरो+जादू के जोरास्टर है एक मजबूत विकल्प है । से 1.1.2017 कीमत 108 हजार rubles

9

:
شرایط را برای به دست آوردن مراسم: 1) تعهد به Egregor زرتشتی مایکل 2) به دست آوردن مراسم "کلاس استاد زرتشتی" مایکل
این مراسم هیچ آنالوگ در جهان من نوشتن. 1 روز 1 بار. این مهم ترین مراسم از بالا سحر و جادو از زرتشت! هدف و نتیجه از مراسم:برقراری ارتباط آنلاین با Egregor مزدیسنا بدون واسطه در قالب دین پرستش جادوگران و کاهنان زرتشتی است. پس از مراسم به تقدیس سوگندی دسترسی مستقیم به قدیمی ترین سحر و جادو Egregor زمین, گربه 4.5 هزار سال است که قدرت را با 21.03.2013 g افزایش 2 بار با توجه به پیش بینی های اواخر قرن 20 با توجه به ظهور آتش (دیدن کتاب E. Bagirov Cosmoenergy در موضوع Zoro وجود تمام جزئیات شرح داده شده).
آنچه به تصویب آیین? چگونه به مذاکره با Egregor مزدیسنا....مثال: اختصاص داده شده به Zoro-12 کانال - شما در حال حاضر دسترسی به اعضای عادی باشگاه نخبگان یعنی شما یکی از هزاران درد و رنج پناهندگی دریافت مراسم از افزایش 100% تمام کانال های (استاد کلاس توسط Zoro) شما مدیر یعنی دریافت امتیازات در مقایسه با دیگران است. متصل به egregio مزدیسنا و شما در حال حاضر در فرد می دانند و ما به سرعت واکنش نشان می دهند به درخواست های شما در سریع تر 2P!پس از مراسم سحر و جادو بالاتر ZORO شما به عنوان رئیس شرکت یعنی بالا شما تنها صاحب شرکت - در مورد ما - EGREGOR مزدیسنا!البته سلطنتی سود برای شما و کمک بزرگی برای زندگی مادی و معنوی آنان!
مراسم بسیار قدرتمند و به همین دلیل ظرف مدت 7 روز پس از پرداخت با من صحبت در مورد تمایل به عبور از آن. بدون حق مقدر دیگران به این سطح از زرتشت شامل 5 EMPOWERMENTS: 1 روز: طهارت از طریق EGREGOR مزدیسنا; روز 2: هماهنگی به EGREGOR مزدیسنا روز 3: تعهد به تقویت و گسترش کانال ارتباط با EGREGOR مزدیسنا 100% یعنی 2 بار ; روز 4: شروع کانال زرتشت روز 5: شروع به فضای ZARATHUSHTRA قیمت 99900 روبل از این روز به جلو اگر شما این را شروع و بدون شروع به سحر و جادو از زرتشت ( کانال فضا زرتشت) $ 44400 روبل برای دسترسی به هماهنگی به EGREGOR مزدیسنا باید آغاز به EGREGOR زرتشتی+ بالا سحر و جادو آیین مزدیسنا تبدیل شدن به قوی تر از هر شعبده باز (برای اطلاعات در مورد آن اختصاص داده شده برای دیدن در این فروم). قیمت مجموعه ای پایین تر در مقایسه با پرداخت یک شروع به EGREGORE مزدیسنا+ شروع به سحر و جادو از زرتشت - t فرمت کامل به شروع: EGREGORE ZORO+سحر و جادو از زرتشت است و یک گزینه قوی تر است. از 1.1.2017 قیمت 108 هزار روبل

10

- , : 1 2017
( ),
mik6724@yandex.ru - 99900 ( 25.12.2016, ), 1.1.2017   108

11

, : 1 2017
( ),
mik6724@yandex.ru - 99900 ( 25.12.2016, ), 1.1.2017   108

12

: + : + =  77700 ( 99900 )

13

- ; ;

14

- - 2- - -

15

8
8 31000 40000 mik6724@yandex.ru

16

17

, .   23.09.2017 : 11000 : mik6724@yandex.ru

18

: 9 2017 .


»  »  » -